تعرفه قیمت

قیمت گذاری ساده برای همه

میزکار و صندلی

تومان 1,500,000 ماهیانه
 • جمعیت سالن تا 25 نفر
 • اینترنت رایگان
 • اتاق استراحت

آفیس اختصاصی ۲۰m

تومان 7,500,000 ماهیانه
 • مناسب برای 2 تا 8 نفر
 • اینترنت رایگان
 • اتاق جلسات رایگان

آفیس اختصاصی ۲۵m

تومان 9,500,000 ماهیانه
 • مناسب برای 2 تا 12 نفر
 • اینترنت رایگان
 • اتاق جلسات رایگان

اتاق جلسه

تومان 100,000 ساعتی
 • جمعیت اتاق تا 8 نفر
 • اینترنت رایگان
 • استفاده از خدمات رفاهی